🎊Велигденска работилница🎊

Креативна реупотреба на восок дониран од црковен храм Св.Никола -Штип до изработка на миризливи декоративни свеќи.

Среќни велигденски празници