ПОУ ,,Страшо Пинџур ” – Таринци е целосно реконструирано

ПОУ ,,Страшо Пинџур ” – Таринци е целосно реконструирано, изградено и опремено со нов училишен инвентар. Децата и наставниците ќе имаат достоинствени услови за престој и воспитно-образовен процес.