Националната установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип , по повод 24 Мај

Националната установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип , по повод 24 Мај – Ден на сесловенските просветители Св. Браќа Кирил и Методиј, распиша награден конкурс за „Најубава изработена печатна букба “ за учениците од I – III oдд. Од училиштата кои ги опслужува мобилната библиотека – Инфобус. Од нашето училиште наградени ученици се:

Категорија I oдд.

🥈 2 награда – Марко Горгов 1 одд. ООУ„Страшо Пинџур“ – Таринци, ментор Билјана Донева

 🥉3 награда Даријан Коцев 1 одд. ООУ„Страшо Пинџур“ – Таринци, ментор Билјана Донева

Категорија II oдд.

🥇1 награда Стефани Митева 2 одд. ООУ„Страшо Пинџур“ – Таринци, ментор Радмила Пецова

Категорија III oдд.

🥇1 награда Исидора Златковска 3 одд. ООУ„Страшо Пинџур“ – Караорман, ментор Анче СтефановаЧеститки и за учениците и за менторите и им посакуваме поголеми успеси во иднина.