Нашето училиште се вклучи во големата GENERALKA WEEKEND акција

10 локации беа исчистени од страна на нашите ученици кои чистеа заедно со родителите, наставниците, вработените во локалната самоуправа и вработените во ЈП Плачковица. Ваквите активности ќе продолжат и во иднина.