Нашето училиште е побогато за уште една меѓународна соработка.

Во периодот 15-18 Април 2024 во нашето училиште во рамки на Еразмус+ програмата и активности за посета на работно место гости беа наставничките Мариа и Беатриз од училиштето Colegio Rural Agrupado Los Almendros, од Лакастриља Шпанија.

Преку разни активности како посета на часови, презентации, работилници и сл. наставници прикажаа како реализираат активности кои се однесуваат на инклузија, технологија и и новативни приоди во наставата.

Го презнтиравме и нашето историско и културно наследство.