По повод патрониот празник на училиштето се одржаа низа едукативни и културолошки активности

По повод патрониот празник на училиштето се одржаа низа едукативни и културолошки активности:

📜Литературен конкурс и литературно читање на најдобрите творби;

🎭Пригодна приредба со разновидни точки( мјузикл на германски јазик, хорски настап, глума со примеси на модерни и традиционални сегменти…)

🩸Крводарителска акција 

Честит празник на нашето училиште !!!