Дабар  2023!

Дабар кој е интернационален предизвик, наменет за ученици од основните и средните училишта и има за цел да ја промовира информатиката и сродните науки. Истиот се организира во повеќе држави, и е еден од најпопуларните натпревари во светот. Ученици од  IV,VI, VII и IXодд. од нашето училиште под менторство на наставничката Мартина Горгиева учествуваа во овој предизвик, покажувајќи го своето логичко размислување и натпреварувачки дух и си добија благодарници за учеството.