Меѓуетничка и мултикултурна соработка за градење мостови на соживот со партнер училиштето од Општина Карбинци „ Страшо Пинџур