По повод Меѓународниот ден на детето

🎒🎒🎒По повод Меѓународниот ден на детето – на првачињата во нашето училиште им беа подарени ранци за на училиште од страна на Здружението на Јуруците – Турци во Источна Македонија 🎒🎒🎒