Недела на детето

🧍‍♀️🧍🧍‍♂️🌏 По повод Недела на детето во ЦУ Страшо Пинџур- Карбинци се одржа пригодна приредба. За нејзина реализација се погрижија учениците од I- V одд. од Карбинци, ПУ Таринци и учениците I – IX одд. од ПУ Крупиште. На приредбата присуствуваа сите првачиња од Подрачните училишта, наставници, раководен кадар, родители, локална самоуправа .

Учениците од ПУ Караорман,  ПУ Калузлија и ПУ Балван исто така ја одбележаа Неделата на детето со низа активности 🧍‍♀️🧍🧍‍♂️🌏