Акција со мото “Вашата крв спасува животот”

Патрониот празник на училиштето го заокруживме и со хуман гест и искажување солидарност, крводарителска акција спроведена од екипа на Црвен крст на Република Северна Македонија. Акцијата беше со мотото “Вашата крв спасува животот”.Учество зедоа вработени од училиштето,  лица од локалната самоуправа, родители, локалната заедница.