Организираме голема хуманитарна акција, под мотото: ОД ДЕЦАТА – ЗА ДЕЦАТА 🇲🇰🇸🇾🇹🇷