На државниот натпревар по англиски јазик GB, кој се одржа на 18.05.2024 година во ООУ ,,Кирил Пејчиновиќ” во Скопје

На државниот натпревар по англиски јазик 🇬🇧, кој се одржа на 18.05.2024 година во ООУ ,,Кирил Пејчиновиќ” во Скопје , нашата ученичка ја освои следната награда 👇

Јована Богдански од 5 одд – 3та награда 🥉

Наст.ментор: м-р Катерина Стојановска 🧑‍🏫Честитки и до менторот и до ученичката за вложениот труд и постигнатиот успех