Честитки за ученичката Есма Мемед

Честитки за ученичката Есма Мемед – 8/1 одд. од ООУ “Страшо Пинџур”, за вложениот труд и креативност што резултира со скромна и многу симпатична ликовна изложба од вкупно дваесет отпечатоци на монотипија.

Ментор: Никола Панев.