Тимот за Мултиетничка интеграција од нашето училиште учествуваше на Велигденски базар

На 26.04.2024г.Тимот за Мултиетничка интеграција од нашето училиште учествуваше на Велигденски базар организиран од страна на училиштето О.О.У Димитар Влахов- Штип со разновидни изработкии изложени на индивидуален штанд