ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

Дабар 2022 заврши! 

На овој натпревар, учествуваа точно 16909 ученици од Македонија, натпреварот го поддржаа 165 училишта меѓу кои беше и нашето Основно Училиште Страшо Пинџур-Карбинци. Со најдобри резултати од нашето училиште се…

Прочитај повеќе
0 Comments

Недела на информатика во ООУ „Страшо Пинџур“ -Карбинци 

Во периодот од 06.02.2023 до 10.02.2023 во нашето училиште  Страшо Пинџур-Карбинци  се спроведоа неколку активности за одбележување на Неделата на информатиката и тоа:  Активност 1-“Кодирај го своето име”, во која…

Прочитај повеќе
0 Comments