ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

Секое дете заслужува да биде ученик!

ООУ ,, Страшо Пинџур ” Карбинци им искажува благодарност на влонтерите на Црвен Крст Штип и логистичката поддршка од Општина Карбинци за хуманитарна акција со училишен прибор на учениците од социјално-ранливи семејства.

Прочитај повеќе
0 Comments

Симулација тактичка вежба – Пожар

🚒🚑🚓 Во нашето училиште на ден 25.04.2023 ЦОУ,, Страшо Пинџур-Карбинци се изведе показна симулација тактичка вежба – Пожар.Во вежбата беа вклучени ЦУК, СВР – МВР Штип, Противпожарната единица на град…

Прочитај повеќе
0 Comments