Соопштенија

Резултаи-од-анкета-за-СИППреземи DOC
Анкета-за-СИП-за-4и5одд-за-учебна-22-23гПреземи DOC
Соопштение за упис 2021 годинаПреземи DOC
Јавен повик за изразување-обр.асс Маца Овчарова – МКПреземи DOC
Јавен повик за изразување-обр.асс Маца Овчарова – АЛПреземи DOC

Извештај од анкета за СИП во 2023-24година Преземи DOC