ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

Одбежување  на 22 Април Ден на планетата Земја, преку меѓусебна соработка со ООУ Климент Охридски – Облешево

Одбежување  на 22 Април Ден на планетата Земја, преку меѓусебна соработка со ООУ Климент Охридски – Облешево. Преставници на ученици од 6 до 8 одд. Наставници О. Минова,Ц. Алексовска и…

Прочитај повеќе
0 Comments

Посета на учениците од второ одд.од Димитар Влахов во нашето училиште и село Карбинци

Посета на учениците од второ одд.од Димитар Влахов во нашето училиште и село Карбинци. Подобро да ги стекнат стандардите по предметот Општество за разликите во село и град.

Прочитај повеќе
0 Comments

Презентација во склоп на секцијата „Млади Германисти“

Во склоп на секцијата „Млади Германисти“, наставникот Габриела Даскалова Милојевиќ со учениците Стефан Стоилков 9-1 одд и Стефанија Јанчева 9-2 одд изработија презентација за Денот на Планетата Земја на тема:…

Прочитај повеќе
0 Comments

Државен  натпреварот по „Информатичко размислување“ организиран од Центарот за едукација “New Corner”

На Државниот  натпреварот по „Информатичко размислување“ организиран од Центарот за едукација “New Corner”, учествуваа ученици од нашето училиште под менторство на  наставничката Мартина Атанасова од предметна настава и наставничката Катерина…

Прочитај повеќе
0 Comments

Нашето училиште е побогато за уште една меѓународна соработка.

Во периодот 15-18 Април 2024 во нашето училиште во рамки на Еразмус+ програмата и активности за посета на работно место гости беа наставничките Мариа и Беатриз од училиштето Colegio Rural…

Прочитај повеќе
0 Comments