ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

Борба против зависности (дрога, алкохол и цигари) под мотото „Информирај се и донеси одлука!“

Во традиционалниот календар на Црвен крст, ноември, меѓудругото е месец на борба против зависности (дрога, алкохол и цигари) под мотото „Информирај се и донеси одлука!“. За таа цел, врсничкиот едукатор…

Прочитај повеќе
0 Comments