ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

По повод светски ден на здравата храна,а под мотото “Здрава храна-здрава иднина”

🍏🍅🍊🍇По повод светски ден на здравата храна,а под мотото “Здрава храна-здрава иднина” во нашето централно училиште во Карбинци  и во подрачните училишта се реализираа низа  активности како што се: подготовка,…

Прочитај повеќе
0 Comments

Недела на детето

🧍‍♀️🧍🧍‍♂️🌏 По повод Недела на детето во ЦУ Страшо Пинџур- Карбинци се одржа пригодна приредба. За нејзина реализација се погрижија учениците од I- V одд. од Карбинци, ПУ Таринци и…

Прочитај повеќе
0 Comments