ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

Акција со мото “Вашата крв спасува животот”

Патрониот празник на училиштето го заокруживме и со хуман гест и искажување солидарност, крводарителска акција спроведена од екипа на Црвен крст на Република Северна Македонија. Акцијата беше со мотото “Вашата…

Прочитај повеќе
0 Comments