ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

Нашето училиште е побогато за уште една меѓународна соработка.

Во периодот 15-18 Април 2024 во нашето училиште во рамки на Еразмус+ програмата и активности за посета на работно место гости беа наставничките Мариа и Беатриз од училиштето Colegio Rural…

Прочитај повеќе
0 Comments

Во рамки на проектот “Од текстилен отпад до нов производ”

Во рамки на проектот “Од текстилен отпад до нов производ” денес во нашето училиште започнаа активностите за реупотреба на текстилен отпад од текстилните конфекции. Во фаза на сумирање на резултати…

Прочитај повеќе
0 Comments

“Медиумска писменост во ерата на вештачка интелигенција“

Во ера во која информациите течат побрзо и пошироко од било кога досега, разликување на фактите од фикцијата е главна вештина.„TruthTech: Медиумска писменост во ерата на вештачката интелигенција“ („ML in…

Прочитај повеќе
0 Comments

Секое дете заслужува да биде ученик!

ООУ ,, Страшо Пинџур ” Карбинци им искажува благодарност на влонтерите на Црвен Крст Штип и логистичката поддршка од Општина Карбинци за хуманитарна акција со училишен прибор на учениците од социјално-ранливи семејства.

Прочитај повеќе
0 Comments