ООУ„Страшо Пинџур“ Карбинци

Презентација во склоп на секцијата „Млади Германисти“

Во склоп на секцијата „Млади Германисти“, наставникот Габриела Даскалова Милојевиќ со учениците Стефан Стоилков 9-1 одд и Стефанија Јанчева 9-2 одд изработија презентација за Денот на Планетата Земја на тема:…

Прочитај повеќе
0 Comments